Hemen Başvur

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi2020-01-07T15:01:40+03:00

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI   :

Unvanı:MobilKasa Teknoloji. A.Ş
Adresi:Nurol Tower, İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. No: 3/336 Şişli, İstanbul
Tel:0850 532 90 00
Faks:
E-Posta:bilgi@paypad.com.tr

1.2- ALICI

Adı, Soyadı / Unvanı:……
Adresi:……
Tel:……
E-Posta:……

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşmenin konusunu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.paypad.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/servisin satışı ve teslimi ve alışveriş sürecine ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil etmektedir.

MADDE 3 – SATIN ALINAN ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1. Ürünün marka ve modeli, rengi, miktarı, garanti süresi, tüm vergiler dâhil olmak üzere Türk Lirası cinsinden satış fiyatı:

Ürün AdıMarkaRenkGaranti SüresiAdetSatış Bedeli (KDV Dahil)Toplam
….. TL….. TL
Toplam KDV Dahil Satış Bedeli:… TL.

3.2. Ödeme Şekli: HAVALE / EFT veya KREDI KARTI ile .. taksitli işlem*.

*         Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, ek taksit ve/veya öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın tasarrufundadır.  Bu durumda ortaya çıkabilecek vade farkı, komisyon veya her ne nam ve sair ad altında olursa olsun banka tarafından yansıtılacak ücretten tüketici sorumludur.

**        Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı meblağ seçmiş olduğunuz taksit adedine bölünecek ve kredi kartı ekstrenize bankanız tarafından yansıtılacaktır.  Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir.

***      Tüketici, taksitle yaptığı alım işlemini bir bankaya ait kredi kartı ile yapması sebebiyle, taksitleri geç ödemesi durumunda banka tarafından uygulanacak temerrüt faiz oranlarını işlemi yaptığı bankadan gecikmeksizin teyit edeceğini ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, iş bu Sözleşme öncesinde Satıcı tarafından ürün sayfasında yer verilen ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimatına ilişkin bilgileri ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve iş bu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve iş bu Sözleşme akdedilmeden önce elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. Alıcı, iş bu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin verilen ön bilgiler ve bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ürün sayfasında yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir şahsa/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek şahsın/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.5. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, iş bu Sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve satış bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

4.7. Sözleşme konusu ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmesinden sonra, alışveriş yapılmış olan kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanıldığının iddia edilmesi durumunda Satıcı, on dört (14) gün içinde sözleşme konusu ürünün mutat kullanım sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar hariç kalmak üzere hasarsız olarak kendisine teslim edilmemesi halinde ürün bedelini iade etmeyecektir.

4.8. Taraflar iş bu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.9. İş bu Sözleşmenin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, iş bu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5 – ÜRÜNÜN TESLİMAT ŞEKLİ VE KARGO ÜCRETİ

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim şeklindedir.  Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.  Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır.  Kargo ücreti … TL olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dâhil değildir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki şahsa/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

Satıcı, Alıcı’nın cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün (10) içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade edecek ve yirmi gün içerisinde de malı geri alacaktır.  Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

“Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.”

*          Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

**         385 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4. maddesi uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza gönderilmiş olan faturanın alt kısmına açılacak iade bölümüne eksiksiz olarak adınızı, soyadınızı, adresinizi yazmanız, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutarı da belirttikten sonra imzalayıp tarafımıza ürün ile birlikte geri göndermeniz gerekmektedir.

***       Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı’ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN VE SÖZLEŞMELER

Alıcı, aşağıdaki ürünler hakkında cayma hakkını kullanamaz:

6.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,

6.2. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,

6.3. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

6.4. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

6.5. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

6.6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

6.7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8 – ÜRÜN BEDELİNİN İADE PROSEDÜRÜ

8.1. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa;

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi kararı ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarda, Satıcı bankaya iade bedelini tek seferde ödemektedir.  Alıcı ise ürünü kaç taksit ile aldıysa banka müşteriye geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır.  Her ay karta bir iade yansıyacaktır.  İade süresi, alıcının iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha sürecek ve bu iadeler mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi ya da hesap kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz.  Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

8.2. Alışveriş kapıdan ödeme ile ya da havale/EFT ödeme seçenekleriyle yapılmışsa;

Bu durumda iade Alıcının belirttiği hesaba, hesabın fatura adresindeki kişinin adına olması şartıyla havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul ve İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İş bu 10 maddeden ibaret Mesafeli Satış Sözleşmesi taraflar arasında .. / .. / …. tarihinde tarafların elektronik ortamdaki kabul beyanları ve onayıyla kurulmuş olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 1. Sözleşme’nin konusu PayPad Sistemleri’nin Müşteri’ye teminidir.
 2. PayPad, detay ve nitelikleri Sözleşme’nin ekinde belirtilen “PayPad Platformu”’nu Müşteri’ye doğrudan kendisi sağlayacaktır. PayPad Platformu dışındaki unsurlar bakımından ise (“Üçüncü Taraf Unsurları”) gerektiğinde üçüncü taraf iş ortakları ile birlikte Müşteri’ye sağlayacaktır. PayPad Platformu ve Üçüncü Taraf Unsurları, birlikte Müşteri’nin mağazaiçi sistem ve iş akışını en verimli şekilde tesis edebilmesini mümkün kılmak için ihtiyaç duyulacak altyapı sistemlerini (“PayPad Sistemleri”) teşkil eder.

III. Dolayısıyla, Sözleşme kapsamında Müşteri’ye temin edilecek PayPad Sistemleri temel olarak iki unsurdan oluşur: (i) “PayPad Platformu” ve (ii) “Üçüncü Taraf Unsurları”.

 1. Taraflar, aşağıdaki koşul ve şartlar dahilinde olmak kaydıyla, PayPad tarafından Müşteri’ye PayPad Sistemleri’nin ve gerektiğinde bunlar için ihtiyaç duyulabilecek, yardım masası hizmetleri (sorun ve istekleri karşılayan merkezi iletişim noktası), yerinde destek hizmetleri (sorun, hata ve arızlara müdahale edilmesi), donanım bakım hizmetleri, sistemlerin kuruluş, taşıma ve ekleme ve değişiklik hizmetleri ve benzeri ek hizmetlerin (“Ek Hizmetler”) belirli ücretler karşılığında (“PayPad Sistemleri Ücretleri”) sağlanması hususunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

MADDE 1: PAYPAD SİSTEMLERİ’NİN SUNULMA ŞARTLARI

 • PayPad, Müşteri’nin Sözleşme’nin imza tarihinde yahut başkaca zamanlarda en az 30 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla talep ettiği PayPad Sistemleri seçkisini ve ihtiyaç duyulabilecek Ek Hizmetleri Müşteri’nin kullanımına hazır edecektir.
 • İlk PayPad Sistemleri, Sözleşme’nin imza tarihini müteakip, uygulanabilir ücretleri içeren faturanın PayPad tarafından tahsil edilmiş olması şartıyla Müşteri ile mutabık kalınan süre içerisinde teslim edilecektir.
 • PayPad, PayPad Platformu’nun arıza veya bakım gereksinimi hallerinde Ek Hizmetler kapsamında hizmetler sunabilecektir.
 • Şirket, başta Üçüncü Taraf Unsurları olmak üzere PayPad Sistemleri’nin herhangi bir bileşeninin kesintisiz veya hatasız çalışacağını veya Şirket’in tüm hataları gidereceğini ya da PayPad Sistemlerinin üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenlerle kesintiye uğramayacağını veya üçüncü kişilerin PayPad Ürününe yetkisiz erişimini önleyeceğini garanti etmez. Bu garantiler, PayPad tarafından sunulan münhasır garantilerdir ve tatmin edici kaliteye, ticariliğe, hak ihlali yapılmayacağına ve belirli bir amaca uygunluğa dair zımni garanti veya koşullar dahil olmak üzere diğer tüm garantilerin yerine geçer.
 • Önceki madde hükmü saklı kalmak kaydıyla PayPad, PayPad Sistemleri’nde meydana gelebilecek hata ve arızaların Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde giderilmesi amacıyla Ek Hizmetler sunacaktır.
 • Üçüncü Taraf Unsurları’nda meydana gelebilecek hata ve arızlarda, ilgili üçüncü taraf tüzel veya gerçek kişiler Müşteri ile doğrudan ilişki ve iletişime girerek ilgili sorunun giderilmesini temin edebilecektir.
 • Müşteri, aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri,
 • PayPad Platformu’na ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkını korumak için tüm tedbirleri alacak ve zarar getirici her türlü davranıştan kaçınacak, özellikle PayPad Platformu’na ilişkin fikri mülkiyet unsurlarını ters mühendislik veya başkaca bir yolla ayrıştırmak suretiyle PayPad Platformu’na rakip olabilecek herhangi bir faaliyet yürütmeyecektir.
 • PayPad Platformu’na ait bir şikâyet veya yasal talebin kendisine ulaşması halinde bunu derhal PayPad’e bildirecektir.
 • PayPad Platformu bileşenleri üzerinde bulunan markalar, amblemler, logolar, mühürler ve benzeri orijinal halinde bulunan işaret ve aparatlara kesinlikle PayPad’nin yazılı izni olmaksızın müdahalede bulunmayacaktır.
 • Sözleşme’nin süresinin dolmuş olmasına rağmen Taraflarca hiç yenilenmemiş olması veya Sözleşmenin başkaca bir sebeple ilk sözleşme dönemi içerisinde feshedilmiş olması halinde, ilgili cihaz ve stokların Sözleşme’nin bütünlüğü dahilinde (bundle) olarak tedarik edilmiş olması sebebiyle, Müşteri’nin elinde o tarih itibariyle elinde bulunan PayPad Sistemleri unsurlarının, bu stoklara ilişkin bedellerin 1/3’ünü aşmayacak bir miktarın PayPad tarafından Müşteri’ye ödenmesi kaydıyla, hangi cihaz ve unsurların bu madde hükmünce alınacağı PayPad’in münhasıran takdirinde olmak üzere, derhal PayPad’e geri gönderilecektir.
 • PayPad Platformu’nun çalışması için PayPad Platformu içinde sağlanan her türlü yazılım üzerinde, Müşteri lehine bir sınırlı lisans hakkı sağlanmaktadır. Bu lisans hakkı, kullanım yeri, kullanım amacı ve Sözleşmenin süresi ile sınırlıdır. Kullanım yeri yalnızca Müşteri’nin PayPad ile yazılı olarak anlaştığı mağazalar, kullanım amacı Müşteri’nin faaliyetleri kapsamında ilgili mağazalarda yürütülecek perakende satış işleridir. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına tekrar belirtmek gereki ki PayPad Platformu’na ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran PayPad’e ait olmaya devam edecektir.
 • Sözleşme taraflar arasında hiçbir şekilde bir ortaklık veya acentalık benzeri ilişki tesis etmemektedir.

MADDE 2: ÜCRETLENDİRME

 • 1. Müşteri, PayPad Sistemleri Ücretleri’ni Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 2. PayPad Sistemleri Ücretleri, Şirket’in Garanti Bankası E-5 Beylikdüzü şubesinde bulunan TR38 0006 2001 1510 0006 2978 27 numaralı banka hesabına fatura tarihinde geçerli ilgili TCMB döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası olarak ödenecektir.
 • 3. PayPad Sistemleri Ücretleri, her bir ücret kalemine ilişkin Şirket tarafından Müşteri’ye kesilecek fatura tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde ödenecektir.
 • 4. Sözleşme kapsamı dışında Müşteri tarafından PayPad’den talep edilebilecek her türlü başkaca hizmet, yeni özellik ilave edilmesi talepleri ve benzeri ek mesai harcanmasını gerektirecek durumlar PayPad Sistemleri Ücretleri’ne dahil olmayıp PayPad tarafından ayrıca tekliflendirilerek sunulabilecektir.
 • 5. Müşteri, Vadesi geçen ödemeler için kanuni ticari temerrüt faizi uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

3.1.       Sözleşme, imza tarihinden itibaren 12 ay süreli olarak akdedilmiştir. Sözleşme süresinin bitiminden önce en geç 45 gün önceden aksi bildirilmemiş ise, Sözleşme’nin ekleri ve ücretlendirmeye ilişkin tüm şartları, ilgili yenileme tarihi itibariyle geçerli olan, değişmiş olabilecek koşullar da göz önünde bulundurularak (özellikle yeni system ve cihazlar yahut hizmetler söz konusu ise) taraflar arasında yazılı karara bağlanmak suretiyle bir yıl daha uzatılmış sayılır.

3.2.       Sözleşme, 90 gün öncesinden bildirimde bulunmak kaydıyla Taraflardan herhangi birince derhal etkili olmak üzere tek taraflı olarak feshedilebilir. Şu kadar ki, fesih tarihi itibariyle, PayPad lehine muaccel olmuş her türlü meblağ, Müşteri tarafından Sözleşme hükümlerince ödenecektir.

3.3.       Sözleşme, PayPad tarafından, Müşteri’nin işbu Sözleşme’ye herhangi aykırı davranışı sebebiyle, bu konuda Müşteri’ye bildirimde bulunarak ilgili aykırılığı düzeltmesi için 15 gün süre vermek ve bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemiş olması şartıyla tek taraflı olarak feshedilebilir veya tamamen kendi takdirinde olmak üzere Sözleşme kapsamında sağladığı tüm hizmetleri ilgili aykırılık giderilene dek durdururabilir ve askıya alabilir (“Hizmetin Durdurulması”). Şu kadar ki, bu madde hükmünce gerçekleşecek olası feshin tarihi itibariyle, PayPad lehine muaccel olmuş her türlü meblağ, Müşteri tarafından Sözleşme hükümlerince ödenecektir. PayPad’nin böyle bir fesih halinde ilgili aykırılık sebebiyle doğrudan uğramış olduğu zararlara ilişkin tüm talep hakları saklı olacaktır.

3.4.       Önceki madde uyarınca gerçekleşebilecek olası bir Hizmetin Durdurulması halinde, ilgili aykırılığın giderilmesine ilişkin yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yeniden PayPad tarafından ifaya başlanması için bir aya tekabül eden ve detayı Sözleşme’nin ekinde belirtilen PayPad Platformu’na ilişkin lisans bedeli, Müşteri tarafından PayPad’e cezai şart olarak derhal ve hizmetin yeniden başlamasının bir önşartı olarak ödenir.

3.5.       Sözleşme herhangi bir sebepten dolayı feshedildiği durumda ilgili Sözleşme dönemine ilişkin olarak peşin tahsil edilmiş PayPad Platformu’na ilişkin lisans ve diğer bedeller geri ödenmeyecektir.

MADDE 4: VERİ GÜVENLİĞİ VE SAHİPLİĞİ

4.1.       Taraflar, ilgili mevzuat uyarınca alışveriş yapan gerçek kişilerin (“Üyelerin”) veri güvenliğinden, kanuna uygun olarak talep edilmesi, saklanması, paylaşılması, iletişim için kullanılması ve korunmasından sorumludur.

4.2.       Müşteri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak alışveriş yapan Üyelerin, mevzuatın izin verdiği en geniş biçimde üçüncü kişilerle paylaşımına ve işlenmesine uygun rızalarını aldıktan sonra tüm kişisel verilerini ve işlem bilgilerini güvenliği yüksek standartlarda korunan ortak veri ambarında saklayacaktır. Saklanan bu verilerin tamamı, PayPad ile de hukuka uygun şekilde, ilgili verilerin üzerinde geri dönülmez bir kullanım ve sahiplik hakkı tanımak suretiyle paylaşılacaktır. Alınacak Üye rızaları, Müşteri tarafından kişisel verilerinin PayPad’in dilediği gibi kullanabileceği ve işleyebileceği ve yurtiçi veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşabileceği biçimde alınacaktır. İşbu Sözleşme’nin sona ermesi sonrasında, Üyelerin PayPad ile gerçekleştirdikleri alışveriş bilgileri ve işlem kayıtları dahil her türlü uygulanabilir kişisel verileri PayPad’de kalmaya devam edecektir; PayPad bu verinin sahibi olma durumunu koruyacaktır.

4.3.       Müşteri, PayPad Sistemleri’ni kullanarak elde ettiği ve işlediği kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun süreçler işleteceğini ve kanuna tam uyumlu olarak faaliyetlerini yürüteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5. TEBLİGAT

Taraflar yukarıda yer alan adresleri, kanuni ikametgâh ve tebligat adresleri olarak kabul ettiklerini; işbu adreslere yapılacak tebligatları ilgilisine yapılmış olarak kabul edeceklerini beyan kabul ve taahhüt etmektedirler. Taraflar ayrıca, ikametgâh adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde karşı tarafa bildirmeyi; aksi takdirde eski adreslere yapılacak tebligatları, ilgilisine yapılmış olarak kabul edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Müşteri, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini PayPad’in yazılı onayı olmadıkça gerçek ya da tüzel kişilere, kurum ya da kuruluşlara (üçüncü kişilere) devir ve/veya temlik edemez.

MADDE 7. GİZLİLİK

7.1.       İşbu Sözleşme gereğince Tarafların birbirlerinden temin ettiği iş planları, araştırmalar, stratejiler, mali bilgiler, teknik özellikler, prosedürler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kamu bilgisi dahilinde olmayan her türlü bilgi Gizli Bilgi’yi (“Gizli Bilgi”) ifade etmektedir.

7.2.       Taraflar, her türlü Gizli Bilgi’yi gizli tutmayı ve bu bilgileri yalnızca işbu Sözleşme’nin amaçları için kullanmayı karşılıklı olarak taahhüt etmektedirler.

7.3.       Kamuya mal olmuş ve alenileşmiş bilgiler, verilmiş olan bir mahkeme kararına istinaden edilen bilgiler ve idari merci tarafından verilen bir emir gereğince açıklanması gereken bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

7.4.       Resmi merciler tarafından talep edilip, açıklanması zorunlu olan Gizli Bilgilerin ifşa edilmesi, işbu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmez, ancak Gizli Bilginin talep edilen kısmından fazlasını Taraflar hiçbir şekilde açıklamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Ek olarak, açıklama yapmaya icbar edildiği takdirde,

7.5.       Taraflar, söz konusu hususu derhal birbirlerine bildireceklerdir. Bu yükümlülük Sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacaktır.

MADDE 8. MÜCBİR SEBEP

Bu Sözleşme’de Taraflara borç ve yükümlülüklerden herhangi biri, yurtiçinde veya ürünün temin edileceği ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzerleri vasıtasıyla yerine getirilememekte ise, ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Taraflar, taahhütlerini önceden yüklendikleri mali ve ticari yükümlülükler tamamlanıncaya kadar devam ettirir. Bu sürecin sonunda söz konusu mücbir sebep hâlen ortadan kalkmamışsa, Taraflardan birinin yazılı bildirimiyle sözleşme derhâl ileriye yönelik olarak fesholunur.

MADDE 9. UYUŞMAZLIK HALİ

İşbu Sözleşme ile ilgili karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıklar ilk önce Taraflar arasında dostane görüşmeler yoluyla çözülmeye çalışılacaktır. Bu yolla çözülememesi durumunda, Taraflar, işbu Sözleşmenin uygulanmasından, icrasından veya bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır. Tahkim yeri İstanbul, Türkiye’dir.

MADDE 10. HARÇLAR VE MASRAFLAR

Bu sözleşmeden doğacak damga vergisi taraflar arasında müştereken ödenecektir. PayPad, sözleşmeye ait damga vergisinin tamamını ödeyip, damga vergisinin Müşteri’ye ait olan kısmını yani verginin yarısını düzenleyeceği fatura ile Müşteri’ye yansıtacaktır.

MADDE 11. YÜRÜRLÜK

1 nüsha 11 madde ve 3 sayfadan ibaret işbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı anlaşması ile imza altına alınmıştır.  Sözleşme aslı PayPad nezdinde muhafaza edilecek olup, aslına uygun bir fotokopisi Müşyeri’ye verilecektir

SATICI

Unvanı:MobilKasa Teknoloji. A.Ş
Adresi:Nurol Tower, İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. No: 3/336 Şişli, İstanbul
Tel:0850 532 90 00
Faks:
E-Posta:bilgi@paypad.com.tr

ALICI

Adı, Soyadı / Unvanı:……
Adresi:……
Tel:……
E-Posta:……

Onaylama

Tarihi:.. / .. / ….
IP Adresi:___.___.___.___
Onay Kodu:…….